HIER ONDER DE RICHTLIJNEN VOLGENS DE NVVC


Een 😃 betekent dat de richtlijn door de NVVC is endorsed.
Een 😕 betekent dat de richlijn door de NVVC niet is endorsed.
CR = cardiologische richtlijn
MR = multidisciplinaire richtlijn
AP, ACS, MI, CVA    
Acuut myocardinfarct met ST-segmentelevatie
    
Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)ESC2019 😃CR
Myocardial Revascularisation (Guidelines)

Commentaar NHJ – Artikel Piek 
ESC2014 😃CR
Acuut myocardinfarct, definitie    
Third Universal Definition of Myocardial InfarctionESC2012 😃CR
Biotine interferentie bij troponine en BNP bepalingen
 NVKC2018   MR
Acuut myocardinfarct zonder ST-segmentelevatie    
Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (Management of)ESC2015 CR
ESC NSTEACS Amandedt ACS (werkgroep 19 februari 2016)    

Stollingsaggregatieremmers    
Antiplatelet Agents (expert consensus document on the use of)ESC2004 😃CR
Stabiele angina pectoris    
Stable Coronary Artery Disease (Management of)ESC2013 😃CR
CVA    
Herseninfarct en hersenbloedingCBO2017 😃MR

    
Hartfalen    
Chronisch hartfalen    
Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding hartfalen in NederlandNVVC2016 CR
Acute and Chronic Heart FailureESC2016 😃CR
Heart failure: Preventing disease and death worldwideESC2014 😃CR
Standards for delivering heart failure care (ESC Heart Failure Association)ESC2010 😃CR
LTA HartfalenLTA2015 😃MR
Multidisciplinaire richtlijn hartfalen 2010 😃MR
Palliatieve zorg bij hartfalen 2018 😃MR
CRT en Pacing    
Cardiac pacing and CRT 2013ESC2013 😃CR
Harttransplantatie    
Guidelines for heart transplantationNVVC2007 CR
Consensusdocument LVAD
NVVC2019 😃MR
Medicamenteuze behandeling bij hartfalen    
B-Adrenergic receptor blockersESC2004 😃CR

    
Arrhythmias ventriculair    
Device therapie/ICD    
Guidelines ICD implantation 2005 – an updateNVVC2005 CR
Leidraad Transveneuze LeadextractieNVVC2018 CR
Position paper WCD NHRANVVC2018  
Praktijkrichtlijn voor ICD Centra (herziening 2014)NVVC2014 CR
Standpunt NVVC bevolkingsonderzoek borstkanker S-ICD en CIEDNVVC2018  
Sudden cardiac death (ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death)ESC2015 CR
Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker 2011 😃MR
Syncope    
Management of SyncopeESC2009 😃CR
Ablatie    
Consensus Document VT Ablation 2009 😃CR

    
Arrhythmias supraventriculair    
Supraventriculaire ritmestoornissen, behandeling    
Behandeling van patiënten met supraventriculaire ritmestoornissenNVVC2003 CR
Supraventricular arrhytmiasESC2003 😃CR
Atriumfibrilleren, behandeling    
Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelenNVVC2012 😃MR
Leidraad introductie linker hartoor sluiting in de cardiologische praktijkNVVC2017 😃CR
Atrial Fibrillation (Management of) 2010 and Focused Update (2012)ESC2012 😃CR
Atriial fribrillation (Management of) 2010 and Focused Update 2012    
Amendement NHRA ESC Guidline AF 2012

    
Risicomanagement    
Cardiovasculaire risicopreventie    
Arterial hypertension (Management of)ESC2013 😃CR
CVD Prevention in clinical practice (European Guidelines on)ESC2016 😃CR
Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed with the EASDESC2013 😃CR
Dyslipidaemias (Management of)ESC2016 CR
Zorgstandaard tabaksverslaving

2019 MR
Behandeling van tabaksverslaving – herziening 2016
 2017 😃 MR
Cardiovasculair Risicomanagement- herziening 2018 
CBO2018 😃MR
Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2008 MR
Erratum Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2009 MR
PON addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Obesitas 2011CBO2011 MR
Hartrevalidatie    
Beslisboom Hartrevalidatie 2012NVVC2012 😃MR
Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie     
Multidisciplinaire richtlijn HartrevalidatieNVVC2011 😃MR
De referenties bij de MRH 2011 en een aantal bijlagen van de richtlijn zijn digitaal beschikbaar:
Lijst van referenties bij de MRH 2011
Knelpunten en uitgangsvragen
 Zoektermen literatuuronderzoek en selectie literatuur
 Addendum telerevalidatie bij de richtlijn HartrevalidatieNVVC 2018  😃 MR
NVVC praktijkrichtlijn HartrevalidatieNVVC2011 CR
Preoperatieve beoordeling    
Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and managementESC2014 😃MR
Beslismomenten pre-, per- en postoperatief traject van de hartchirurgische patiënt 2013  

    
Klepafwijkingen en aangeboren hartafwijkingen    
Klepafwijkingen, behandeling    
Dutch Guidelines For Competencies For THINVVC2017 MR
Indicatiedocument Transcatheter Aortaklep InterventieNVVC2017 MR
Valvular heart disease (management of)ESC2017 😃CR
Endocarditis, preventie en behandeling    
Infective endocarditis (Guidelines for the management of)ESC2015 😃CR
Addendum infectieuze Endocarditis NVVC2019   😃 MR
Congenitale hartziekten    
Leidraad PFO-sluiting – Guideline for the Closure of PFONVVC2017 CR
Grown-up congenital heart disease (management of)ESC2010 😃CR
Marfan Syndroom 2013 MR
Hypertrofische cardiomyopathie    
Hypertrophic cardiomyopathy (Diagnosis and Management of)ESC2014 😃 CR
Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij hypertrofische cardiomyopathie (HCM)ICIN2009 MR

    
Miscellaneous    
CT en MRI
CT: kwaliteitsdocument cardiale CTNVVC2012 MR
MRI: kwaliteitsdocument MRINVVC2012 MR
Endomyocard biopsie, richtlijnen    
The role of endomyocardial biopsy in the managem. of cardiovascular diseaseESC2007 😃CR
Pericard ziektes    
Pericardial diseases (guidelines on the diagnosis and management of)ESC2015 😃CR
Pulmonale hypertensie    
Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of)ESC2015 😃CR
Zwangerschap, behandeling van CV ziekten tijdens    
Cardiovascular diseases During Pregnancy (Management of)ESC2011 😃CR
Longembolie    
Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)ESC2014 😃CR
Veneuze trombo-embolie    
Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële tromboseCBO2009 MR
Algemeen, divers    
* Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)ESC2014 CR
Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)   
Amendement ESC Guideline Aortic Diseases 2014   
Neonatal electrocardiogram (guidelines for the interpretation of the)ESC2002 😃CR
Peripheral Artery Diseases (Diagnosis and treatment of)ESC2011 😃CR
BloedtransfusieCBO2011 😃MR
Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenenCBO2018 😃MR
* Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer, DEEL I: bij volwassenen. Samenvatting voor cardiologen.CBO2012 😃MR
Richtlijn sedatie voor cardioloog    
Belangrijkste aanbevelingen bij richtlijn sedatie    
Belangrijkste punten bij richtlijn sedatie    
Antitrombotisch beleid 2015 MR
* Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)en samenvattingskaartje 2017 😃MR
Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)    
Samenvattingskaartje dec 2017.pdf    
Myotone Dystrofie type I (Diagnose, Behandeling en Begeleiding van volwassenen met) 2013 MR
* Polyfarmacie bij ouderen 2012 😃MR
* Polyfarmacie bij ouderen    
12-91uit-kpoly Stroomschema Medicatiebeoordeling def    
Postoperatief traject 2013 MR
Preventie van circulatiestilstand 2010 MR
* Reanimatie 2010 MR
Reanimatie   2010  MR
Praktijk documenten    
Algemeen
Cardiale Beeldvorming middels CT en MRI; stand van zaken en indicatiesNVVC2016 MR
Consensusdocument CONCARENVVC2013 CR
Consensusdocument: Taakherschikking in het hart van de zorg (allied professionals binnen de cardiologie)NVVC2012  
* ICD/pacemaker in de laatste levensfaseNVVC2013 MR
ICD/pacemaker in de laatste levensfase   
Voorlichtingsfilm: Patiëntenvoorlichting “ICD in de laatste levensfase”   
Patiëntenfolder ICD-pacemaker richtlijn   
Intracardiale pacemakers – introductie protocolNVVC2016 CR
Leidraad CIED bij EMINVVC2017 😃CR
Percutane coronaire interventie
Praktijkdocument interventiecardiologie NVVC 2019 😀 CR
Voorwaarden ad hoc PCI in Nederland NVVC 2018 😃 CR
Algemeen – vervolg
Leidraad EEH, CCU en ICCUNVVC2017 CR
Leidraad Magnetic Resonance Imaging – Bij patiënten met pacemakers, defibrillatoren en implanteerbare looprecordersNVVC2017 CR
Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie)

Addenda-Overwegingen praktijkdocument & Samenvatting criteria.pdf
 NVVC2018  😃 CR
Praktijkrichtlijn voor postmortale handelswijze omtrent ICD patiëntenNVVC2010 CR
Remote monitoring and follow-up of cardiovascular implantable electronic devices in the NetherlandsNVVC2011 CR
SOP Echo 2018NVVC2018😃 CR
SOP HolteronderzoekNVVC2007  
SOP InspanningsonderzoekNVVC2016 CR
Consensus document sports cardiologyESC2005 😃 
Focus cardiac ultrasound: the European Association of Cardiovascular Imaging viewpointESC2014 😃CR
LymeziekteCBO2013 MR
LTA Cardiovasculair Risicomanagement (NHG)LTA2015 MR
Cardiologische zorg bij myotone dystrofie type 1: Informatie voor de cardioloog 2017 CR
Landelijke Standaard Keten Antistolling (LSKA 2.0) 2014 😃MR
Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland 2006 MR
Werkboek – Revalidatie na reanimatie – ZuPER 2016 MR
Veiligheidsdocumenten
Preventief Medisch OnderzoekCBO2013 😃MR
Nierinsufficiëntie: preventie van schade door contrastvloeistoffen 2009  

HIER ONDER DE RICHTLIJNEN VOLGENS DE NVALT


Ademhalingregulatie en vaten

Infectieziekten

  • LiverTox (zoek op voor de lever toxische medicamenten)
 
HIER ONDER DE  RICHTLIJNEN VOLGENS DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MDL-ARTSEN 

Ter info: als u de formules en rekenmethoden op deze site gebruikt bent u het eens met het volgende: Spoedzorg.net is niet aansprakelijk voor de juistheid en het gebruik van de calculator en de eventuele klinische consequenties daarvan. Calculatoren zijn slechts een hulpmiddel en vormen geen substitutie voor het klinische oordeel van de behandelend arts en zijn al helemaal geen medisch hulpmiddel.